Kjære Frode der oppe på topplisten.

jeggikkbareibodenentur fortalte om egne utfordringer i spørsmålsrunden min. Jeg setter stor pris på at du er så åpen, det har avgjørende betydning for andre i samme eller sammenlignbare situasjoner.

Ellers får eg vel stilla opp i spørsmålsrunden.. Eg har o hatt lite leserar, og slengt av gårde med spørsmål te leserane, eg ikkje hadde… ;D …

Eg lure på om hvis du kjøre med ein bil i lysets hastighet, ka vil då skje når du skrur på lysene ?? Og hva er forskjellen på en Toyota?

Mvh Frode

Kjære Frode

Les med bullshitfilteret påskrudd.

Slike spørsmål møter jeg ikke så ofte, og derfor er det viktig å ta dem på alvor når de først dukker opp. Jeg velger å dele svaret i to, da spørsmålene kan sees i sammenheng, men den hypotesen krever at en velger en mer kvantitativ tilnærming med fysiske forsøk. Anbefaler å vente med dette til de fysiske forutsetningene for slike forsøk er til stede.

Velger en kvalitativ, tekstlig besvarelse, og passer på at kvasifilteret er fintunet, klart for analytisk bullshit. Avsnitt med drøfting bør inneholde ulike scenarier. Kanskje blir dette litt som å leke sisten, gitt at hastigheten til kjørelysene er den samme? Kanskje blir det tyvstart på kjørelysene akkurat i det du skrur dem på? Isåfall vil du for evig kjøre deg selv inn i rampelyset. I så måte vil lysets hastighet bli relativ, da lysets hastighet utsatt for lysets hastighet blir en ny dimensjon å ta hensyn til, uavhengig av utgangspunktet. Vil det påskrudde lyset gjøre situasjonen mer eller mindre stabil? Og finnes i det hele tatt stabilitet i et fartsfenomen ukjent for forskning på nåværende tidspunkt?

Hvis bilen kjører i lysets hastighet, vil det være stor mulighet for fartsbot. Universbølle. En kan kanskje tenke at en da bør minimere sjansen for å bli oppdaget ved å kjøre med lysene avskrudd. Sett at en likevel vil skru på lysene, har jeg i det minste levert et avsnitt med drøfting.

Kjører du en bil i lysets hastighet tenker du kanskje at du er smart, helt til du ligger som en skinnfell i assorterte deler. Det anbefales derfor at du anskaffer adamantkropp først. Drit i om adamant er et oppdiktet metal, bare få kloa i det.

Når det gjelder forskjellen på en Toyota, vil det bero på ønsket om å gjøre en forskjell. Er ønsket proporsjonalt med Toyotaens gjennomføringsgrad vil forskjellen være tilfredsstillende. Er ønsket disproporsjonalt, er anskaffelsesverdien vesentlig forskjellig fra ønsket bruksverdi. Ønsket om å gjøre en forskjell krever også personlige historier, tårer og kleenex, og en må kanskje ta høyde for både værforskjeller og geografiske forskjeller. Hvis det da ikke viser seg å være Magdi sin.

Håper du er fornøyd med svaret, Frode. Hvis du ønsker å teste noen alternative hypoteser, er jeg med.

(referanse:”Olav Dalland – metodeskriving for studenter”)

Våkenanemone spurte i tillegg om jeg er god på smalltalk. Tror jeg svarer ja.

Del to i denne sagaen finner du her: Kjære Frode der oppe på topplisten 2.

#spørsmålsrunde #svartilenavmineyndlingsbloggere #endeligbrukforbachelorferdigheter

16 kommentarer

Siste innlegg