BSU-sparing del 2: Motivasjon og teknikk

For noen går det å spare penger helt naturlig, forbruket er rett og slett mindre enn det inntekten er, og det står igjen penger på konto hver måned. For andre er det kanskje ikke helt sånn? Kanskje er det lite penger igjen de siste dagene, kanskje er det helt tomt noen dager før den kjærkomne lønna kommer på konto igjen. 

Motivasjon

Der sparing ikke kommer naturlig, handler det i stor grad om prioriteringer for å få det til. Min påstand er at alle kan spare noe, såfremt prioriteringene som gjøres pr nå gjøres annerledes. Og det kan like gjerne starte i dag. Men; for å permanent endre på prioriteringer, er det viktig å finne en motivasjon som fungerer for deg. Og ved sparing i BSU-konto, bør denne motivasjonen være en motivasjon som varer en stund, for her er det snakk om å spare et betydelig beløp over flere år.

Det du bør tenke på da, er hva som motiverer deg til andre ting. Er det resultater? Fremgang? At andre kan se fremgangen din? At du kan visualisere og drømme deg bort? For å finne den riktige for deg, kan du tenke på hva som motiverer deg til å for eksempel gjøre det godt på skolen, holde huset plettfritt, trene, gå ned i vekt eller andre ting som krever innsats. Nøkkelen ligger i å identifisere hva du skal vektlegge for at motivasjonen for sparing ikke skal være forbigående.

For eksempel, er du en person som motiveres og inspireres av andre bloggeres inspirasjonsbilder, hvorfor ikke finne noen bilder av drømmehuset ditt å bruke som motivasjon for BSU-sparingen? Kanskje du kan ha bilde av ditt drømmebad eller drømme-walk-in-closet på bankkortet ditt, for å minne deg selv på at du kommer nærmere drømmen for hver gang du ikke velger å bruke kortet på andre ting? Eller ha et bilde hengende på kjøleskapet, et bilde på badespeilet, limt utenpå avtaleboka eller andre steder du ser ofte. Kanskje er dette også noe du bare kan gjøre i starten av sparingen, da visualisering kan gå automatisk etter noe påminning.

walk in wardrobe
Licensed from: epstock / yayimages.com


Motiveres du derimot av resultater, er det viktig at du setter opp oppnåelige delmål på veien, kanskje så oppdelt som i uker i starten. Dette for å kunne vise for deg selv at dette er både gjennomførbart og noe du er flink til. For skryt kan også være en motivasjon. Er dere to som sparer samtidig, pass på å skryt litt av hverandre, for det er langt fra alle som klarer det dere driver med. 

Lær deg å se på økning i saldoen på BSU på lik linje som annen fremgang, som for eksempel økning i XP i et spill, som fremgang i strikkeprosjektet eller som fremgang i oppussing. Klarer du dette, vil det være mye lettere å motivere seg selv til å fortsette enn om du fokuserer på at det fremdeles ikke står veldig mye penger der. For la oss være ærlige: du får ikke flere hundre tusen kroner på konto i løpet av den første uken.

Teknikk

Sparingen i BSU bør du gjøre til en vane, litt på samme måte som det å betale regninger bør være det. Hvordan du velger å spare, bør du selv finne ut av, ut fra din egen hverdag. Det du kan finne ut av, er hvor mye du ser for deg å spare, og på hvilken måte du tenker å finne disse pengene. 

Golden coins with money tree
Licensed from: cherezoff / yayimages.com


Noen hjelpespørsmål på veien:

– Vil jeg spare jevnt hver måned? 

– Hvilke måneder får jeg mest utbetalt?

– Kan deler av skattepenger eller feriepenger spares?

– Kan jeg prioritere bort noe av det jeg bruker penger på i dag?

– Kan jeg heller øke inntekten for å unngå å bortprioritere noe?

– Hva vil jeg ofre for å realisere boligdrømmen?

Er din teknikk å trekke et beløp hver lønningsdag fra lønnskonto og inn på BSU-konto? Dette passer typisk dersom du bruker det som er på konto dersom det står igjen penger, men er relativt flink dersom du ser at saldoen nærmer seg null. Da gjelder det egentlig, litt flåsete sagt, å late som du aldri har fått de pengene i lønn som du har satt inn på BSU-konto.

Er du en som er topp motivert i starten av et prosjekt, og dabber gradvis av? Da kan det lønne seg å dele opp beløpet du har tenkt å spare i ulike deler, slik at du sparer mest de første månedene, og deretter mindre og mindre. Dette passer typisk dersom du trenger gode resultater i starten for å se at det i det hele tatt nytter.

Er du en som er vant til å mislykkes og gi opp på spareprosjekter? Da kan det lønne seg å dele opp beløpet du har tenkt å spare i ulike deler, men her begynne sparingen med de minste beløpene, for deretter å øke på. Dette for å bygge opp selvtilliten på at dette er noe du klarer, og omprogrammere hjernen din. Oppnåelse av stadig økende delmål kan også være en stor motivasjon.

Er du en som ikke er så sikker på at du klarer å spare i det hele tatt? Start helt på null, sett unna det du klarer, uten en pressende målsetning for deg selv. Men; si til deg selv at klarte jeg 537 kroner denne måneden, er målet å slå det beløpet neste måned. Du klarer det, det er jeg helt sikker på, om enn bare med en krone. Legg press på deg selv, litt og litt, og vær stolt av hver eneste krone du klarer å legge unna. Det er en krone mer enn de som aldri prøver!

 

Masse lykke til med BSU-sparing eller annen sparing! Fikk du noen tips i dette innlegget?

 

PS: Trenger du noen helt konkrete teknikktips for å komme i gang, har jeg skrevet noen innlegg om dette også:

Spill deg til flere sparepenger / Lat som du ikke gikk opp i lønn / En enkel sparestrategi for de fleste /

Er det vits å starte sparingen med en krone / Diett for lommeboka /

#sparing #bsu #tips #motivasjon #strategi #teknikk

Ting du bør vite om BSU-sparing

Hevhodet ønsket seg for en tid tilbake at jeg skrev litt om BSU-sparing, og det kan jeg selvfølgelig gjøre. Jeg sparer selv i BSU, og det er en spareform jeg kan anbefale.

Fakta om BSU-sparing

– Dette er en spareform en kan opprette selv fra en er 18 år, og som kan spares i til og med det året en fyller 33. Merk likevel at mange banker tilbyr opprettelse av BSU-konto med underskrift fra foresatte allerede fra 13-årsalderen. Kontoen kan opprettes når som helst i tidsrommet, men ikke etter fylte 33.

– En person kan kun opprette en BSU-konto, og hvis en avslutter denne kontoen, kan en ikke starte en ny senere.

– Pengene som spares opp, må brukes til boligkjøp som egenkapital, eller til nedbetaling av boliglån. De er øremerket dette formålet, og kan ikke brukes til noe annet.

– Maxbeløpet du kan spare er fra i år økt til 300 000 kr i BSU i løpet av hele spareperioden. Merk at dette er innsatt sparebeløp, ikke maxbeløp for kontoen. Det kan derfor stå mer penger på kontoen, men det overskytende vil da være opptjente renter. (Store banker som feks DNB har ikke oppdatert maxbeløpet på sine nettsider, men dette beløpet er likt for alle BSU-kontoer, da det fastsettes av myndighetene)

– Du kan max spare 25000 kr pr år. 20 % av beløpet du klarer å spare i løpet av året, blir skattetrekk på neste års selvangivelse, dvs 5000 kr i skattetrekk om du sparer maxbeløpet. Skattetrekk fås kun om kontoens eier har skattbar inntekt.

House exterior
Licensed from: moodboard / yayimages.com

– Når det gjelder å ta ut penger som er satt inn, kan en ta ut penger satt inn i inneværende år, men en mister da skattefradraget. Slikt uttak vil ikke få konsekvenser for videre sparing. Men: tar du ut mer enn det som er satt inn inneværende år, sies BSU-kontoen opp. Det er også verdt å merke seg at skattemyndighetene vil tilbakekreve skattefordeler du har hatt som følge av sparingen.

– En BSU-konto har typisk en rente mellom 3 % og 4,5%, og renten fastsettes av banken selv. Mange nettsteder har med jevne mellomrom oversikter over hvilke banker som har de beste rentene.

– Selv om en ikke kan opprette flere BSU-kontoer, er det mulig å flytte en opprettet BSU-konto fra en bank til en annen. Ta kontakt med den banken du ønsker å flytte til for å ordne flytting. Du må ikke si opp noen konto – kontoen flyttes. Sies en BSU-konto opp, kan du som nevnt over ikke opprette noen ny.

Hvorfor BSU?

BSU vil bli viktigere og viktigere fremover, i og med at myndighetene har satt et egenkapitalkrav på 15 % ved kjøp av bolig. Gjeldsgraden i befolkningen ser også annerledes ut enn den gjorde før, og vi er langt eldre når vi blir gjeldfrie enn før, om vi i det hele tatt blir det i løpet av livet. Det er derfor langt fra sikkert at foreldregenerasjonen i akkurat din familie har mulighet til å stå som kausjonister for ditt lån. 

BSU-sparing er risikofri sparing til en god rente, med skattefordeler. Den eneste bakdelen, sånn sett, er at du ikke får tatt ut pengene til andre formål. Det vil derfor være en god sparemåte dersom en vet at en har råd til å legge til side pengene.

Ved oppsparing av maxbeløpet, 300 000 kr, vil en derfor som enslig, se på egenkapital nok til å kjøpe en bolig til en verdi av 2 millioner inkl alle omkostninger. Hvis en tenker seg at et par begge har spart maxbeløpet, en bolig til 4 millioner kroner inkl alle omkostninger. Merk derimot: selv om en har egenkapitalen til å kjøpe et objekt, er det ikke sikkert en har inntekt eller mulighet til å betjene et lån på den størrelsen.

money house
Licensed from: Pakhnyushchyy / yayimages.com

Hvordan få spart 300 000 kr?

For å få spart maxbeløpet på en BSU-konto, er det enten 12 år med 25 000 kr spart, eller andre varianter som til sammen vil utgjøre 300 000 kr. En kan for eksempel spare likt beløp hvert år: Har en BSU-konto fra 18 til 33 år, er det 18 750 kr pr år, i 16 år. 

Hvis en ser på årene mellom en er 18 og 34, som er de årene de fleste har en aktiv BSU-konto, vil de kanskje være fylt opp med ulike begivenheter, for eksempel; flytte hjemmefra for første gang, russetid, lærlingetid, militæret, studier, familieetablering/forøkelse, vikariatstillinger i jakten på drømmejobben, deltidsjobb osvosv. Noen av disse livshendelsene gjør at det kanskje ikke er så enkelt for alle å spare maxbeløpet. 

Penger på konto får vesentlig mer renter enn penger utenfor konto. Dette er kanskje noe å ta med i beregningen? Hvis jeg tar utgangspunkt i mitt eget liv, som er det livet jeg kjenner absolutt best til, var jeg ferdigutdannet som 23-åring. Hadde jeg startet en BSU-konto som 13-åring, med mine foreldres samtykke, og satt inn penger der fra min sparekonto, om enn bare dette ene året, hadde de pengene rukket å få BSU-rente i 10 år før jeg begynte å jobbe 100 %. 10 års rente kan kanskje kompensere lett for at jeg da ikke ville fått skattefordel på akkurat den summen. (Et likt beløp hvert år fra 13-33 år, vil være ca 15800 kr i året).

Et viktig moment å huske ved tidlig BSU-sparing, og forsåvidt også annen sparing til barn, er reglene lånekassen har for maksimal formue og kapitalinntekt opp mot studielån. Du kan lese mer om dette på Lånekassens sider HER.

Jeg har heller ikke funnet noe som tilsier at en BSU-konto ikke kan flyttes etter spareperioden er over. Dvs at du kan flytte pengene til den banken med best rentebetingelser, også det året du fyller 34 år. Merk likevel at mange banker har BSU som en del av “bankpakke”, med forskjellige tjenester. Dobbeltsjekk at resten av spareprodukter, nettbank og bankkort ikke går opp drastisk i pris dersom du flytter BSU-kontoen, da vil rentegevinsten snart være oppspist.

Ved opprettelse av BSU-konto, tilbyr noen banker dobbel rente det første året. Utnytt dette ved å sett inn maxbeløpet det første året. Forskjellen på 4 % rente og 8 % rente på 25 000 kr er 1000 kr. 

Sparer du i BSU? Visste du alt dette om BSU?

I DEL 2 har jeg tenkt å snakke om hvordan du konkret skal få spart pengene, motivasjon og teknikk. Kom gjerne tilbake for mer.

Dette og 92 andre innlegg med ulike sparetips, finner du i kategorien Sparetips for deg og meg.

#sparing #tips #okonomi 

Dreaming about a new house
Licensed from: erierika / yayimages.com

8 grunner til å kjøpe bokbind(og ikke boksokk)

En av de raskest voksende trendene de siste årene er bokbind i elastisk tøy, eller boksokker, som erstatning for de mer gammeldagse bokbindene. Men; et bokbind kan gjøre så mye mer for deg enn en boksokk. Eller kan det det? Du får se hva du mener.

Bokbind selges nå i butikkene i ruller. Prisen ligger fra en krone og oppover, og rullstørrelsen er ofte 70*200cm. Potensielt 2 meter papir i 70 cm bredde til en krone. Og hvorfor er det en god ide å kjøpe? Her er mine forslag.

1. Det mest nærliggende svaret er at noen ruller med bokbind vil slå boksokker ned i støvlene økonomisk, brukt som nettopp bokbind. 

2. Bokbind er i nærslekt med annet papir på rull: innpakningspapir, med den forskjellen at det er hakket mer solid. Er du lei av at pakker som er umulige å pakke inn, sniker seg ut gjennom syltynt innpakningspapir, er bokbind kanskje tingen for deg. Du finner både søte bokbind til barnebursdagene, og mer nøytrale til de andres pakker. Dessuten kan nøytralt bokbind med noen klistremerker eller barnetegninger, eller til og mer voksenskriblinger, bli svært personlig og sjarmerende. 

3. Velger du å kjøpe en rull med Disneymotiv, for eksempel Frozen, er veiledende pris på dette rundt 30 kroner for en rull på 70*200 cm. Hvis en kombinerer dette med en limstift og enkle papplater fra papirsorteringen, kan det tenkes at en har hjemmelagde bursdagskort til alle barna i barnehagen for en brøkdel av det innkjøp av kort ville kostet. At barna synes det er kjipt? Jeg har aldri hørt om et eneste barn som har fått bursdagen ødelagt av et hjemmelaget bursdagskort, ei heller hørt noen kommentarer på bursdagskort.

4. Mønstrete oppbevaringsesker i papp med ditt valgfrie motiv? Bruk pent bokbind til å “tapetsere” gamle skoesker, frokostblandingbokser, postpakker eller annet pappmateriale du har tilgjengelig. Så slipper du å kjøpe hele serien matchende for adskillig mer penger.

5. Lag dukkehus i papp og bruk ulike bokbind som tapeter/kledning. Barn elsker å være med på sånne prosjekter, spesielt om det ikke blir mer komplisert enn klipp, limstift og press. Eller et garderobeskap til barbiedukken av en skoeske på høykant og et gjennomtredd grillspyd, selvsagt kledd i blogginnleggets helt: bokbindet. Kleshengere kan du lage av for eksempel smykkeståltråd eller piperensere.

6. Kjøp notatbøkene og kladdebøkene som ser enkle og kjedelige ut, og lim bokbind utenpå for en mer spennende look, om det er det du trenger for motivasjon. Garantert billigere å gjøre selv enn å la butikken designe permene for deg.

7. Gråpapirvariantene fungerer godt som tegnerull for barn, og de fleste varianter kan brukes i “klipp og lim-kunstprosjekter”.

8. Mønstrete bokbind i små rammer er faktisk veldig dekorativt. Jeg har to kvadratiske rammer med Ole Brumm-bokbind på rommet til ungene, og det er nok de bildene som den største romeieren selv liker best. (Kanskje rett bak det siste barnehagebildet av seg selv)

Å spare er også å utnytte tilbud og bruksområder slik at du slipper å bruke mer penger enn nødvendig. Kanskje har du et annet godt brukstips hva gjelder bokbind?

#bokbind #skolestart #tips #okonomi #diy #sparing

Cross-eyed Brunette and red book cover
Licensed from: moodboard / yayimages.com

 

Sparetips til studiestart

Du er kanskje godt i gang med studiene igjen etter ferien? Kanskje har du fått “storstipendet”, eller det er rett rundt hjørnet. Dette er et innlegg med 5 små tips til hvordan du kan bruke denne større utbetalingen slik at du sparer penger og ikke minst, kan bruke pengene smartere.

 

1. Studiebøker.

At utbetalingene er større i august og januar, begrunnes delvis med innkjøp til studiene, og en stor del av disse innkjøpene kommer kanskje til å bestå av studiebøker. Her er det flere ting som er viktig å skaffe seg før en kjøper bøker: men først og fremst bør du ha oversikt og informasjon. I dette ligger det at langt fra alle bøkene som står på din pensumliste er like viktige, like relevante og like mye brukt. Felles for de fleste av dem er at de ikke er oppbrukt om de er brukt før. Bruk fadderuke eller fadderordning godt: snakk med de som har studert dette før deg, kanskje noen av dem har fine, brukte bøker? Eller kan fortelle deg at den ene, grisedyre boken brukes det bare ti sider av, og at du kan låne den på biblioteket og lære deg det på en helg? Benytt også studiestartstilbud eller januarsalg til å kjøpe forbruksvarer som for eksempel kladdebøker.

 

2. Kjøkkenutstyr

Hva er dine svakheter på kjøkkenet? Og da mener jeg ikke: kan ikke bake brød eller lignende, men hvilken mat liker du aller best? Det er nå du kan legge litt i en brødrister, et toastjern, en kaffetrakter og termos eller hva det nå er du vil ha. Kanskje en mixmaster eller en brødbakemaskin om du vil? Her snakker jeg om engangsinvesteringer som kan påvirke matbudsjettet ditt i studietiden. Tørre brødskiver i et toastjern eller en brødrister kan stoppe turen innom kiosken, og en termos med kaffe hjemmefra er garantert billigere enn å kjøpe i kantine eller på 7 eleven.

money
Licensed from: Pakhnyushchyy / yayimages.com


3. Basisvarer

Bruk noen hundrelapper på å fylle på med de kjedelige tingene. Bruk gjerne appen mattilbud og andre tilbudsaviser. Hygieneartikler, toalettpapir, mel, suppeposer, havregryn, hermetikk eller pasta. Ha noe i skapene som det kan lages mat av, selv uten å dra på butikken. 

 

4. Festvaner

Denne er vel kanskje en indirekte en, men fortsatt så viktig at den får plass i dette innlegget. Start de gode festvanene allerede fra første uke etter ferien. Ha det fantastisk moro, bli kjent med nye mennesker, vær sosial, le og møt din store kjærlighet(?). Men du trenger ikke helle champagne på gulvet eller kjøpe ekstremt mange av de glorete paraplydrinkene. Og du trenger heller ikke kjøpe dyrere enn du trenger, hverken av nattmat, transport, drikke, snacks eller antrekk.

 

5. Klær 

Dette er kanskje et punkt som vil overraske mange, for det er jo nettopp dette de fleste overforbruker på når studielånet kommer. Men bruker du pengene smart, er det ingenting i veien for å bruke noen av storstipendpengene på klær. Men; tenk på bruksverdi. Kjøp en jakke som varer, gode sko, bukser og øvrige basisplagg. Tenk kombinasjoner, og har du ikke en joggebukse eller et godt pledd til de lange, slitsomme studienettene, kan du kanskje investere nå. Forøvrig er det, fra et økonomisk ståsted, smart å tenke funksjon og pris foran utseende på enkelte ting. For eksempel er et pledd like varmt om det er ensfarget som et med trendy ugler. Og; hvis en tenker på de viktigste stilikonene akkurat nå, er de stort sett hyllet for sin evne til å sammensetninger og kombinasjoner, ikke fordi de eier akkurat det eller det merkeplagget.

Kjære student, lykke til, og kos deg masse med studiene. Det beste studenttipset mitt finner du HER, og skulle du ønske å lese mer om sparing fra forskjellige vinkler, direkte fra en ikke-økonom, ta deg gjerne en rundtur. 

 

Kan et fireukers sparekurs være noe for deg, finner du det HER.

#student #tips #sparing #spare #studier #studiestart #stipend #lanekassen