Når teller sekunder egentlig?

Har du tenkt over når dine sekunder teller? Vi har en bred politisk vilje i Norge til sentralisering av sykehustjenester, og derfor er det kanskje viktig å stille seg noen spørsmål. Jeg er en av dem som er veldig glad for at helsedirektoratet har lansert kampanjen Prate-smile-løfte for å rette fokus mot hjerneslag. Ring 113 med en gang ved symptomer- hvert sekund teller.

 

Men er det virkelig slik at det er bare i tiden fra symtomdebut til den viktige telefonen tas at sekundene tikker? 

– Tikker sekundene saktere når du venter på ambulanse eller luftambulanse? Og underveis i transportetappen?

– Stopper tiden opp når du ligger på fulle akuttmottak og venter på nevrolog eller vakthavende lege?

– Tar sekundene pause når du ligger i utredningskø for CT sammen med andre med akutte symptomer?

– Er det slik at tiden står helt stille i tiden fra første undersøkelse til det blir bestemt hva som er den riktige behandlingsmetoden for akkurat ditt hjerneslag?

Medical Team CT Scan
Licensed from: leaf / yayimages.com


Lokalsykehusene kan aldri erstatte de spesialiserte, sentrale sykehusene hva gjelder bredt behandlingstilbud for hjerneslag. Men; om du kan få din diagnose ved nærmeste sykehus, for deretter at legene står klare med den konkrete behandlingen akkurat du skal ha når du evt ankommer sentralsykehuset, vil kanskje nettopp ditt tidsregnskap – dine sekunder – utgjøre en forskjell? 

Og kanskje det allerede blir avkreftet hjerneslag, slik at du ikke blir den som står foran en med massivt hjerneslag i nærområdet til sentralsykehuset og spiser av vedkommendes sekunder?

Kanskje blir du den som ikke opptar ambulansen som det viser seg at en annen trengte mer, da dine CT-bilder var normale?

Senior in Ambulance
Licensed from: leaf / yayimages.com


Den politiske viljen og vinden til sentralisering er i medvind – men så lenge vi nøyer oss med kampanjer som sier bare halvparten av sannheten om sekunder, eller som det egentlig er; antall døde hjerneceller, kommer det heller ikke til å forandre seg. Ditt lokalsykehus er kanskje ikke så viktig for deg i hverdagen – men den dagen det skjer noe der sekundene teller, kan det være avgjørende for ditt funksjonsnivå videre i livet. 

I dette forblåste, langstrakte, veistandardsuspekte, eldrebølgeinfiserte og ikke-akkurat overutstyrte land hva gjelder ambulanser og helikopter – hvor lurt er det å sentralisere for mye? Spørsmålet du absolutt bør stille, både deg selv og “dine politikere” er – hvor villig er du til å gamble med dine, og andres, sekunder?

Tusen takk for at du leste, og dette er sannsynlig en av de få gangene jeg skal lire av meg følgende setning: Del gjerne.

#helsevesen #kampanje #helsedirektoratet #sentralisering #lokalsykehus #sekunder #pratesmilelofte #hjerneslag #helse

 

Denne bloggen blir ført fra fingre, via tastatur og inn på blogg.no av en radiograf ansatt på et lokalsykehus. Innlegget inneholder alvorlige betraktninger, men er mine personlige bekymringer, og ingenting som utleverer min arbeidsgiver eller mine pasienter, eller bryter min taushetsplikt. Dette er et innlegg sett i lys av min bakgrunn som en av de første som møter pasienter med hjerneslag og som har kjent tidsaspektet for disse pasientene direkte på kroppen.